İstanbul/Ataşehir : info@duyusalakademi.com
0216 469 21 57 - 0544 232 32 62
İstanbul/Akatlar : akatlar@duyusalakademi.com
0212 302 23 28 - 0501 248 59 59
İstanbul/Bahçeşehir : bahcesehir@duyusalakademi.com
0212 608 08 04 - 0552 843 08 48
Ankara : ankara@duyusalakademi.com
0312 238 28 08 - 0552 621 10 62
İzmir : izmir@duyusalakademi.com
0232 375 62 52 - 0552 593 17 26
Bursa : bursa@duyusalakademi.com
0224 441 95 45- 0501 232 50 16
Lifebility Online Platform :
0501 201 60 59
Dilek ve Şikayet Hattı :
0542 477 90 85

Cocuklar İçin En Uygun Sünnet Yaşı Nedir?

Nil Kursun / 02.06.2017

Sünnet, çoğunlukla çocukluk döneminde gerçekleştirilen, tüm dünyada en eski ve en sık uygulanan cerrahi girişimlerden birisidir. Erkek sünnetinin başlangıcının insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzandığı düşünülmektedir (1, 2). Her yıl 13. 3 milyon erkek ve 2 milyon kız çocuğu sünnet edilmektedir (1,2). Tüm Dünyadaki erkeklerin yaklaşık %25’ inin sünnetli olduğu tahmin edilmektedir (3) . 

Sünnet; tıbbi nedenlerle yapılabildiği gibi hiçbir tıbbi neden olmadan toplumların kültürel, sosyal durumları ve özellikle de dini inanışları nedeniyle yapılabilmektedir. Müslümanlar, Yahudiler ve bazı Hıristiyanlarda yaygın olarak uygulanmakta, özellikle Müslüman ülkelerde büyük önem taşımaktadır (4, 5) .

Sünnet, farklı toplumlarda, farklı gelişim dönemlerinde uygulanabilmektedir. Sünnet,Müslümanlar ve Yahudiler için dini inanışın gereğidir ve Yahudilerde doğumdan sonraki 8. gün, Müslümanlarda çocukluk çağının herhangi bir zamanında yapılmaktadır, herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Ülkemizde her yıl, özellikle yaz aylarında binlerce çocuk sünnet olmaktadır. Ülkemizde sünnet olma yaşının 2 ile 11 arasında değiştiği ve ortalama 7 olduğu bilinmektedir

Sünnetin, çocuk ruhsallığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu öne süren, çeşitli yayınlar bulunmaktadır. Genel olarak kabul edilen görüş, sünnetin 2 yaşından önce ya da 6 yaşından sonra yapılmasıdır. Bu yaşlar arasında, özellikle ruhsal açıdan çocukların olumsuz etkilendikleri düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmacılar sünnetin ruhsal yönden bireye zarar vermemesi için 2 yaşından önce yapılmasını önemle vurgulamaktadır.

Sünnet olma yaşı, sünnet konusunda, Müslüman olan ve olmayan toplumlar arasındaki en önemli farktır. Sünnet olma yaşı ile çocuk psikolojisinin değerlendirilmesi amaçlı, kıyaslamalı çalışmalar bulunmamaktadır. Sünnete, geçirilmesi zorunlu bir cerrahi işlem gözüyle bakıldığı zaman, çocuğun canının yanmasına neden olacak bu işlemin, onun en az sıkıntı çekeceği bir yaşta yapılması uygundurKastrasyon kompleksi, benlik ve vücut bütünlüğü duygularının incinmesi olarak düşünülmektedir ve bu psikolojik nedenlerden dolayı, 4-6 yaş grubunda, elektif sünnet yapılması uygun değildir. Sünnet için ya duygusal olarak hiçbir şey hissetmeyeceği yeni doğan dönemi ya da sünnetin ne olduğunu tam kavradığı ilkokul dönemi, en uygun dönem olarak kabul edilebilir.

Sünnetin ruhsal sonuçlarını değerlendirirken, sosyal faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Ülkemizde, sünnet çocukluktan erkekliğe geçiş olarak yorumlanmakta, sünnete oldukça olumlu anlamlar yüklenmektedir. Şahin ve ark., sünnetin toplumda sosyal bir baskı oluşturduğunu, çocukların sünnet olmadan kendilerini tam erkek olarak hissetmediklerini belirtmiştir. Çocuklar genellikle operasyona haftalar öncesinden bu olumlu bakış ile hazırlanmaktadır. Öztürk, Türk toplumunda sünnet olmamanın kabul edilmediğini, erkek çocukların bu durumdan utanç duyduklarını ve kendilerini kusurlu hissettiklerini belirtmiştir. Sünnetin etkilerinin ortaya çıkışında çocuğun, sünnet hakkında ne bildiğinin önemli olduğunu ve Türkiye’de sosyal faktörlerin sünnetin olumsuz etkilerini sınırlandırdığını öne sürmüştür (6, 7). Kırımlı (2009), sünnet sonucunda “fiziksel olarak kaybedilmiş olanın toplumsal olarak kazanıldığını” vurgulamıştır (8).    

Sünnetin bazı çocuklarda psikiyatrik bozukluklara sebep olmasında, çocuğun kişilik özellikleri, sünnet öncesi dönemde çocuğun sünnete nasıl hazırlandığı, operasyon sırasında ve sonrasında yaşadığı fiziksel sıkıntılar rol oynuyor olabilir. Ailelerin sünneti nasıl algılayıp çocuklarına nasıl yansıttıklarını da önemli bir faktördür.

Bireysel farklılıklar, çocukların sünnet ile ilgili kaygılarının dikkatle değerlendirilmesi, sünnet öncesinde her çocuğun öznel olarak operasyona hazırlanması, sünnetin çocuk ruhsallığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kalkması konusunda önemlidir. Risk altındaki çocukların sünnet girişimi öncesinde, bir uzman tarafından değerlendirilmesi bu alanlarda ortaya çıkabilecek olumsuz durumları da engelleyebilir.   

 Toplumumuzda yaygın olarak yapılan sünnet düğünleri ve alınan hediyeler, çocuğun sünnet olma isteğini arttırmakta ve sünnetin bir eğlence olarak algılanmasına katkı sağlamaktadırSünnetin toplumdaki olumlu algısı, çocukların bu girişim için kaygılarını azaltmaktadır.


Uzman Psikolog S. Nil Yıldırım

 

 

Kaynakça:

1. Dekkers W, Hoffer C & Wils JP (2005) Scientificcontributionbodily integrity and male and femalecircumcisionMedicineHealth Care and Philosophy, 179-191.

2.Denniston GC (1999) An analysis of circumcisionadvocacy. Male and Female CircumcisionMedical, Legal and Ethical Considerations in PediatricPracticeEdsDenniston GC, Hodges FM & MilosMF, 221-40.

3. Drain PK, Halperin DT, Hughes JP, Klausner JD, Bailey RC. Male circumcision,religion,and infectious diseases: an ecologic analysis of 118 developing countries. BMC Infect Dis. 2006; 6: 172.

4. Reader, S.J., Martin, L.L., Koniak-Griffin,D.: Maternity NursingFamily Newborn and Women’sHealth CareEd: Sarah A., 18 Edition s.744-745 U.S.A,1997.

5. Rizvi SA, Naqvi SA, Hussain M, Hasan AS. Religious circumcision: a Muslim view. BJU Int1999; 83: 13-16.

6.Öztürk, M. (1997). Çocukluk Çağı Ruhsal Sorunları ve Bozukluk, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, [7. Basım], [ed. Öztürk, O.], Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 421-451.

7. Öztürk, O.(1997). Nevrotik Stresle Ġlgili ve Somatoform Bozukluklar-I, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, [7. Basım], [ed. Öztürk, O.], Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 261-289.

8. Kırımlı Y (2009) Yetişkinliğe ilk adım: Sünnet. İğdiş, Sünnet, Bedene Şiddet Kitabı EdsNaskali-Gürsoy E, Koç A, 151-163.

 

DİĞER MAKALELER
Site içi Arama
Ataşehir Şube

ADRES : Ataşehir - İSTANBUL
TEL : 0544 232 32 62 / 0216 469 21 57
E-mail : info@duyusalakademi.com

Akatlar Şube

ADRES : Akatlar - İSTANBUL
TEL : 0501 248 59 59 / 0212 302 23 28
E-mail : akatlar@duyusalakademi.com

Bahçeşehir Şube

ADRES : Bahçeşehir - İSTANBUL
TEL :0212 608 08 04 - 0552 843 08 48
E-mail : bahcesehir@duyusalakademi.com

Ankara Şube

ADRES : Çayyolu - ANKARA
TEL :0312 238 28 08 - 0552 621 10 62
E-mail : ankara@duyusalakademi.com

İzmir Şube

ADRES : Bornova - İZMİR
TEL :0 552 593 17 26
E-mail : izmir@duyusalakademi.com

Bursa Şube

ADRES : Nilüfer - BURSA
TEL : 0224 441 95 45 - 0501 232 50 16
E-mail : bursa@duyusalakademi.com