info@duyusalakademi.com
0216 469 21 57 - 0544 232 32 62

Standardize Testler

Çocukların yaş gruplarına ve gelişimsel düzeylerine göre; onlar için en uygun olan standardize testler uygulanmakta ve bu testlerin sonuçları ekseninde, eksik olan alanları belirlenen çocuğun terapileri, bu alanlardaki açığını kapatmaya yönelik planlanmaktadır.


Çocuk Değerlendirme Testlerimiz;,

 

A.GMFM: Kaba motor değerlendirme testi

 Çocukların fiziksel aktiviterini değerlendirmek ve kaba motor seviyelerini belirlemek için kullanılır.

 

B. Zeka Testleri

 

WISC –R  Çocuklar için Zeka Testi  :  6 -16 yaş arası çocuklarda uygulanabilen çocukların zeka düzeylerini içerisindeki alt testleri ile geniş ve kapsamlı bir şekilde ölçebilen problemi tespit eden ve düzeltilmesi yönünde yol gösterici olan bir zeka testidir.

 

Catell 2A Zeka Testi: 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.

Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi: Zekanın özel bir komponentini ölçen, küplerden oluşmuş, çocukların analitik düşünme becerisini ve zekasını ölçen özel bir testtir.


Porteus Labirentleri Testi: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.

Good Enough Testi: Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.

 

C. Kişilik Analiz Testleri/Projektif Testler

CAT:  3-10 Yaş arasındaki çocukların kişilik ve davranışlarının altında yatan dinamiklerini projektif olarak analiz eden bir testtir. 

Luissa Duss: Yarım kalmış 10 hikaye ile çocukların ruhsal dünyalarına inmeyi amaçlayan, her bir hikaye ile belli bir arayışı olan yarı yapılandırılmış projektif bir testtir.

Draw A Person:  Çocuğun çizdiği bir insan resmi ile kişilik analizi yapabilen, davranışlarını ve altında yatan motivasyonları açıklayabilen, özel bir katalog ile değerlendirilen yarı yapılandırılmış bir projektif testtir.

Aile Çiz Testi:  Aile ilişki dinamiklerini ve çocuğun aile içinde kendini nasıl gördüğünü ve ailesini nasıl algıladığını değerlendiren bir testtir.

Terapötik Kart Testi:  Kişinin iç dünyasını, kendini algılama biçimini, ilişkilerini, geliştirmek istediği özelliklerini değerlendirerek terapi desteği veren analitik bir testtir.

 

Kukla İle Cümle Tamamlama Testi: Çocukların kuklalarla ilişkisi bir anlamda hayvanlarla olduğu gibidir. Kendisi yerine kukla üzerinden iletişime geçilmesi en dirençli çocuğun bile ilişki kurabilmesini kolaylaştırır. Bu test çocuğun kendisi ve çevresinde kendisi için önemli olan kişilerle ilişkileri, hayalleri, kaygıları ile doğrudan ifade etmekte güçlük çekebileceği pek çok konuyu ifade edebilmesine yardımcı olur

 

BEIER : Yansıtma tekniklerinden olan bu test, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul , işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir.

Good Enough Testi: Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.

Bender Gestalt Algı Testi: 5 yaş 6 ay ile 11 yaş arasındaki çocukların algılama becerisi ölçen ve yaşına göre algılama düzeyini objektif olarak sunabilen bir testtir.

 AGTE: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.

Peabody Resim Kelime Testi: 3-10 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir

Aile Çiz Testi:  Aile ilişki dinamiklerini ve çocuğun aile içinde kendini nasıl gördüğünü ve ailesini nasıl algıladığını değerlendiren bir testtir

 

 

 D.Gelişim Testleri

AGTE:  0-6 Yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.

 Gesell Gelişim Testi:  2-6 Yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

Peabody Resim Kelime Testi:  3-10 Yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

 Metropolitan Okul Olgunluk Testi:  5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi: Test çocuklardaki görsel algı problemi veya göz-motor problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir. Test 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel ve grup şeklinde uygulanır. Frostig bir kalem kâğıt testi olup, görsel algıyı 5 algısal beceri üzerinden değerlendirir.

 

D. Dikkat Ve Algı Testleri

Bender Gestalt Algı Testi: 5 yaş 6 ay ile 11 yaş arasındaki çocukların algılama becerisi ölçen ve yaşına göre algılama düzeyini objektif olarak sunabilen bir testtir.

Benton Görsel Bellek Testi: 8 Yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

Burdon Dikkat Testi: 10 - 20 Yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir.Uygulama sırasında öğrencilerin testi yapmaya istekli olmaları ve motivasyon sağlayabilmeleri çok önemlidirÖğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla  kullanılır.Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir

 

 Ergen ve Yetişkin Değerlendirme Testleri

 

A. Kişilik Analiz Testleri/Projektif Testler

 MMPI:  Bireyin kişiliğini objektif olarak saptayabilen yaygın bir kişilik testidir.

 TAT:  Bireyin kişiliğini, davranışları ve altında yatan motivasyonlarını açıklayabilen projektif bir testtir.

Draw A Person:  Bireyin çizdiği bir insan resmi ile kişilik analizi yapabilen, davranışlarını ve altında yatan motivasyonları açıklayabilen, özel bir katalog ile değerlendirilen yarı yapılandırılmış bir projektif testtir.

BEIER: Yansıtma tekniklerinden olan bu test, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul , işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir

 

B. Zeka Testleri

Catell 2A Zeka Testi:  Lise eğitimi almış yetişkinlere uygulanan bir zeka testidir.

 Catell 3A Zeka Testi:  Üniversite öğrenimi almış veya almakta olan bireylere uygulanan zeka testidir.

 Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi:  Zekanın özel bir komponentini ölçen, küplerden oluşmuş, çocukların analitik düşünme becerisini ve zekasını ölçen özel bir testtir.

 Porteus Labirentleri Testi:  Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.

 Standardize Mini Mental Test:  Bireyin kognitif fonksiyonlarını 5 alt alanda değerlendirebilen yaygın ve pratik kullanımı olan bir değerlendirmedir.

 

ADRES : Atatürk Mahallesi Ekincioğlu Sok No:12 Ataşehir-İSTANBUL

TEL : 0544 232 32 62 / 0216 469 21 57

E-mail : info@duyusalakademi.com