İstanbul/Ataşehir : info@duyusalakademi.com
0216 469 21 57 - 0544 232 32 62
İstanbul / Ataşehir Yetişkin : mefirst@duyusalakademi.com
- 0501 201 60 59
İstanbul/Akatlar : akatlar@duyusalakademi.com
0212 302 23 28 - 0501 248 59 59
İstanbul/Bahçeşehir : bahcesehir@duyusalakademi.com
0212 608 08 04 - 0552 843 08 48
İstanbul/Florya : florya@duyusalakademi.com
0212 663 04 04 - 0541 335 54 68
Ankara : ankara@duyusalakademi.com
0312 238 28 08 - 0552 621 10 62
İzmir : izmir@duyusalakademi.com
0232 375 62 52 - 0552 593 17 26
Bursa : bursa@duyusalakademi.com
0501 232 50 16
Lifebility Online Platform :
0501 201 60 59

Merve ALTINKESE

Fizyoterapist
 İstanbulÜniversitesiSağlıkbilimleriFakültesiFizyoterapiveRehabilitasyonLisansProgramından onuröğrencisiolarakmezunolmuştur.İstanbulÜniversitesiÇocukGelişimilisansprogramıile eğitiminedevam etmektedir. ElCerahisi-Romatoloji,Reanimasyon,GöğüsHastalıkları,ÇocukNörolojisi,KalpDamarCerahisi- Kardiyoloji,FizikTedaviveRehabilitasyon,Nöroloji–Nöroşirürji,Ortopedibölümlerindestajlarını tamamlamıştır.
Fizyoterapiverehabilitasyonbölümündeeğitiminedevam ederkenOkmeydanıEğitim veAraştırma HastanesiFizikTedaviDepartmanındaveCerahpaşaHastanesiFizikTedaviDepartmanında Pediatri-Nörolojibölümleristajlarınıyapmıştır.
Normalgelişim basamaklarınıgösterenvenormalgelişim basamaklarındazorlanançocukların gelişiminidesteklemektedir.Serebralpalsi,skolyoz,downsendromu,wiliamssendromu, gelişimselkoordinasyonbozukluğu,dikkateksikliğihiperaktivitebozukluğu,otizm spektrum bozukluğuveüstünpotansiyeltanısıalmışçocuklarınterapisüreçlerinidesteklemektedir. D101floortimesertifikasıbulunmaktadır.Buyaklaşımıçocuklarlaterapisüreçlerininiçerisine katmaktadır. DuyuBütünlemeTerapisieğitiminiUSC-WPSAyresSensoryIntegrationCertificate'esahipEbru Sidar’danalmıştır. Yetkinliğiolanalanlar;İşveUğraşıTerapisi,YürümeAnalizi,ZorunluHareketTerapisi,Bobath Terapisi,PNF,EgzersizTedavisi,TetikNoktaTedavisi,DuyuBütünleme,Solunum Fizyoterapisidir. SkolyozTedavisindeGüncelYaklaşımlar,HerYönüyleÇocukVakaÇalışmalarıveD101floortime Eğitimlerinekatılım göstermiştir.
İSTANBUL ADRES : Atatürk Mahallesi Ekincioğlu Sok No:12 Ataşehir-İSTANBUL

TEL  : 0544 232 32 62 / 0216 469 21 57

ANKARA ADRES: Alacaatlı mah. Zümrütköy sitesi 3309. Sok no:15 Çayyolu Ankara

TEL : 0552 621 10 62 / 0312 238 28 08 

E-mail : info@duyusalakademi.com